جامعه شناسی انحرافات (آسیب شناسی اجتماعی

آشنایی با جامعه و انحرافات اجتماعی

بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی موثر بر جرم در بین بین جوانان شهرستان دره شهر در سا

واژگان کلیدی: خانواده- مذهب – جرم – بزهکاری- فقر

1- کارشناس زبان انگلیسی و دبیر آموزش و پروش شهرستان دره شهر


مقدمه

در دنیای امروزی در رابطه با خانواده چه مسائلی مطرح است و چه شیوه هایی در برخورد با آن به چشم می خورد بحثی است پر دامنه که موضوع تحقیق دانشمندان جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد، روانشناسی تربیت و حتی علم سیاست است اسناد بین المللی در رابطه با آنچه که برای خانواده بخصوص جوانان یک خانواده موجود مطرح و هر آنچه که برای خانواده باید باشد زیاد است از جمله: اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی کودک، معاهدات راجع به رعایتها در امر ازدواج، حداقل سن ازدواج و ... که هر کدام نشان دهنده بعدی از مسئله امروز جوانان یک خانواده است امروزه شاهدیم که خانواده ها دچار نابسامانی و درگیری هستند و آمار طلاق افزایش یافته است مهر و عطوفت در بین جوانان از بین رفته و جرم و تخلف در آنها زیاد شده است (سلمانی، 1386: 2).

مطالعه انحرافات اجتماعی از دیرباز مورد توجه متفکران اجتماعی بوده است دسته ای از آنها رفتار نابهنجار را به سرشت آدمی نسبت می دهند و آنرا امری ذاتی می دانند که به هنگام تولد شکل می گیرد و معتقدند که آموزش و پرورش و تربیت اجتماعی در آن بی تأثیر است فردوسی شاعر بلند پایه ایرانی از جمله طرفداران این نظریه است، گروهی از متفکران اجتماعی مانند ژان ژاک روسو، سرشت آدمی را همچون آینه ای نقش پذیر می دانند و به نقش تربیت اجتماعی بسیار اهمیت می دهند و بالاخره برخی از آنها از جمله محقق طوسی از متفکران اجتماعی ایران و دورکیم از جامعه شناسان کلاسیک فرانسه به دوگانگی سرشت انسان اعتقاد دارند،به نظر آنان سرشت آدمی ترکیبی است از سرشت اصلی یا طبیعی و سرشت اجتماعی (منوچهریان، 1344: 114).

آینده کشور و جامعه بلکه آینده کل جهان را بر دوش نوجوانان و جوانان باید ساخت زیرا نوجوانان امروز بزرگسالان یا زنان و مردان فرداهستند(ستوده:94،1387).

نوجوان را می توان همچون پرنده هزار بالی دانست که در پرشتاب ترین دوران زندگی به هر سو پر می کشد تا سرانجام در آنجا که دل باخته است، آشیان گیرد اما پرنده های پر و بال سوخته ای نیز هستند که عاقبت کج ویرانی را بر می گزیند و جامعه درمانده تر از خود را در سوگ حاشیه زیستی خویش                                می نشاند(صدیق:58:1376).

 شکل گیری جرم در سنین نوجوانی و جوانی امری ناآگاهانه نیست بلکه روندی تدریجی در گذر زمان دارد به عبارت دیگر جرم رفتاری است آموخته نه فطری ممکن است ریشه های آن از اوایل طفولیت، دوران خردسالی در نظام روانی فرد مستقر شده باشد بی تردید فضا و محیط خانوادگی در این امر، بسیار تأثیر گذار است به عبارت دیگر نوجوانی دوره جالبی است، زیرا برای هر عبارتی که در نوجوانان بکار می رود مفهوم مقابل و ضد بر آن می تواند قرار گیرد مثلاً نوجوانان با والدین خود سازگاری دارند، و یا نوجوانان علیه والدین خویش شورش و طغیان می کنند(همان منبع،3-4).

بیان مسئله

امروزه با پیشرفت سریعی که در تمام زمینه ها نصیب جرم شناسی شده است، هم در مورد فرد تحقیقات لازم به عمل می آید و هم جرم و عوامل مؤثر بر آن مورد نظر قرار می گیرد یعنی در حقیقت علم جرم شناسی شامل بررسیهای جرم و مجرم شده است(صدیق:58:1376).

 ضمن آنکه جرائم هم از نقطه نظر رفتارهای ضد اجتماعی افراد، مانند یک پدیده منفرد و هم از نقطه نظر جمعی، مانند بزهکاری یک اجتماع مورد مطالعه قرار می گیرد که در قسمت دوم شرایطی که خاص هر اجتماع می باشد مورد توجه است زیرا اجتماعات با یکدیگر فرق دارند و در نتیجه عواملی که در ایجاد جرم مؤثر است با یکدیگر یکسان نمی باشد، مثلاً اگر عدم امکان لازم برای ازدواج در جامعه ای در نظر بگیریم پی خواهیم برد که این مشکل عامل بزرگی در ایجاد ساختار جرم جنسی در این اجتماع است و شرایط بد اقتصادی، به وجود آورندة یه تحول بزرگ جرم در جامعه می باشد، که این عوامل ممکن است در جوامع دیگر باعث نشود(بهرامی،1387: 8).

نوجوانان و جوانان بزرگترین سرمایه های هر کشور محسوب می شوند شناخت وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجرمین جوان، برای مربیان مسائل تربیتی، مددکاران اجتماعی، افراد پلیس و تمامی کسانی که با جوان و نوجوان به گونه ای در تماس هستند، جهت برنامه ریزی دقیق و بازسازی به منظور به حداقل رساندن جرم در جامعه می تواند مفید باشد. نحوه رفتار و روابط پدر و مادر در خانواده یا نداشتن محیطی نشاط آور و فرح بخش تأثیری نامطلوب در روح نوجوان و جوان  می گذارد. هر نوجوان و جوانی در کانون خانواده احتیاج به حمایت و محبت از طرف والدین خود دارد(صدیق:58:1376).

 بنابراین در این تحقیق می خواهیم ببینیم که وضعیت و شرایط خانوادگی مجرمان مورد مطالعه چگونه بوده است. برخی از پژوهشگران معتقدند زمانی که بحرانهای اقتصادی- اجتماعی کانون خانواده را در بر می گیرد، مخصوصاً در شرایط فقر و بیکاری خانواده دچار بحران خواهد شد در این شرایط طیف وسیعی از انسانها ناچارند برای تأمین معاش خود به کارهای خسته کنده و آن هم در ساعاتی طولانی تن به کار دهند، در چنین شرایطی جایی برای توجه به دیگر فرزندان باقی نمی ماند(صدیق:58:1376).

 در مطالعه اوضاع و احوال دانش آموزان مخصوصاً دوره راهنمایی و دبیرستان روشن شده است که اکثر مشکلات آنان را در رابطه با ناسازگاری با محیط است چه در محیط خانه با والدین و اطرفیان، چه در خارج از خانه با دوستان، همکلاسیان و اولیاء مدرسه می باشد، مشاهده می گردد که این مشکلات ناشی از کمبود آگاهی و اطلاعات کودکان و نوجوانان در این زمینه هاست در این شرایط قسمتی از مسئولیت، تعلیم و تربیت آنان در مدرسه سپرده می شود در این سن نوجوانان آنقدر که از برخوردها و رفتار معلمان متأثر می شوند از رفتار والدین تأثیر نمی پذیرند لذا معلم و محیط مدرسه نقش مهم و پر ارزشی در سازگار کردن آنان با محیط و همسالان دارد. یکی از عوامل مؤثر در رفتار فرد خانواده می باشد. در یک خانواده شکل کار و طرز ارتباط اعضای خانواده را برای تأمین احتیاجات اساسی کودکان چه زمینه جسمانی و چه زمینه روانی مساعد می سازد(صدیق:58:1376).

 اساساً یکی از کارکردهای خانواده اجتماعی کردن طفل و تعلیم و تربیت می باشد و هر گونه نارسایی در عملکرد خانواده تأثیرات نامطلوبی در بهنجار نمودن فرزندان می گذارد. تحقیقات زیادی گویای این واقعیت است که در پس بسیاری از جرمهای کودکان و نوجوانان، کانون خانواده متلاشی است. این مسئله از لحاظ هزینه، وقت و نیرویی که دولتها صرف آن می کنند نیز اهمیت زیادی دارد. اداره کانونهای اصلاح و تربیت، کانونهای کارآموزی، نیروی انتظامی، دادگاه های مخصوص کودکان و نوجوانان و هزینه های مربوط به آنها باری به دوش بودجه هر کشوری است (بهرامی،1387 : 7-8)

در صورتی که راههای پیشگیری این معضل را شناخته و از کثرت کودکان و نوجوانان بزهکار کاسته شود و قسمت اعظم این بودجه را می توان صرف آموزش و پرورش و تربیت علمی و عملی این افراد کرد که سرمایه گذاری بسیار خوبی برای آینده آنان خواهد بود و موجب زندگیهای ثمر بخش و سعاتمندانه تر خواهد شد. بنابر مراتب فوق بررسی مسئله بزهکاری کودکان و نوجوانان برای یافتن علل و دستیابی به راههای پیشگیری از آن بسیار ضروری و مهم است(صدیق:58:1376).

 از دیدگاه انسان دوستانه برای جلوگیری از تباهی بسیاری از فرزندان هر مملکت از دیدگاه جامعه شناسانه برای تبیین علل جرم و تمهید وسایلی برای جلوگیری از آن و از دیدگاه اقتصادی برای صرف هزینه های مربوط به دستگیری، محاکمه و اصلاح و تهذیب بزهکاران در جاهای دیگر که اثرات مثبت بیشتری داشته باشد. ضرورت مسئله بررسی عوامل مؤثر در بزهکاری کودکان و نوجوانان آشکارتر می شود. هدف از این بررسی آن است که با تکیه بر نظریه های موجود جامعه شناسی دربارة بزهکاری کودکان و نوجوانان با استفاده از داده های عینی که از افراد مجرم بدست می آوریم و با بکارگیری تحلیلهای پیشرفته آماری مسئله جرم نوجوانان و جوانان یا به طور جامع بررسی کنیم و به ساختار عوامل مؤثر بر جرم در بین این دو گروه پی ببریم،در این تحقیق مسئله مورد بررسی جرم و عوامل مؤثر بر آن در بین جوانان استان خوزستان می باشد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجا که خانواده نخستین گروهی است که به صورت طبیعی وجود داشته و جامعه بر آن بنا شده است، چگونگی و کیفیت عملکرد در خانواده در تحقیق وظایف مویش شاخص مناسبی جهت ارزیابی عملکرد جامعه می باشد(احمدی،1386 :5)

نوجوانان و جوانان بزرگترین سرمایه های هر کشور محسوب می شوند شناخت وضعیت اجتماعی و اقتصادی مجرمین جوان، برای مربیان مسائل تربیتی، مددکاران اجتماعی، افراد پلیس و تمامی کسانی که با جوان و نوجوان به گونه ای در تماس هستند، جهت برنامه ریزی دقیق و بازسازی به منظور به حداقل رساندن جرم در جامعه می تواند مفید باشد، نحوه رفتار و روابط پدر و مادر در خانواده یا نداشتن محیطی نشاط آور و فرح بخش تأثیری نامطلوب در روح نوجوان و جوان می گذارد، هر نوجوان و جوانی در کانون خانواده احتیاج به حمایت و محبت از طرف والدین خود دارد  بنابراین در این تحقیق می خواهیم ببینیم که وضعیت و شرایط خانوادگی مجرمان مورد مطالعه چگونه بوده است،برخی از پژوهشگران معتقدند زمانی که بحرانهای اقتصادی- اجتماعی کانون خانواده را در بر می گیرد، مخصوصاً در شرایط فقر و بیکاری خانواده دچار بحران خواهدبود در این شرایط طیف وسیعی از انسانها ناچارند برای تأمین معاش خود به کارهای خسته کننده و آن هم در ساعاتی طولانی تن به کار دهند، در چنین شرایطی مسلماً جایی برای توجه به دیگر نیازهای فرزندان باقی نمی ماند(صدیق:58:1376).

پیامدهای سوء جرم نوجوانان نه تنها بر پیکر جامعه بلکه بر خانواده و تمام کسانی که به نوعی با خانواده در ارتباط می باشند، اثر منفی می گذارد، یافته های متعدد نشان داده است که در جوامع مختلف آمار جرم نوجوانان به ویژه در چند سال اخیر در حال افزایش بوده است. از آنجایی که طیف عظیمی از جامعه ما را قشر جوان و نوجوان تشکیل می دهد پرداختن به مسائل و مشکلات مربوط به این قشر تأثیر زیادی در باروری و شکوفایی نسل آینده جامعه خواهد داشت،بررسیهای مختلف نشان داده اند که محیط خانواده یکی از فاکتورهای حیاتی در تعیین و پیش بینی جرم است. شول و دواک عنوان کرده اند که ارتباطات خانواده ممکن است حتی مهمتر از ارتباطات گروه همتایان در پیش بینی جرم می باشد،سالیانه هزینه بسیار سنگینی برای نگهداری، درمان و توان بخشی نوجوانان مجرم بر دوش جامعه نهاده می شود، که عده برنامه های اصلاحی و تربیتی این قبیل افراد متمرکز بر اصلاح و تغییر رفتار فرد مجرم است،غافل از اینکه این نوجوان آسیب دیده محصول کج کارکردی و بد عملکردی خانواده می باشد و بدون شناخت عوامل زمینه ساز و تلاش برای تغییر روابط درونی خانواده، اصلاح رفتار فرد مجرم شعاع عمل محدود داشته و اثر بخشی مطلوبی نخواهد داشت،این موضوع لزوم بررسی عامل زمینه ساز جرم در بافت خانواده را محرز می سازد، در این تحقیق نیز این نکته مد نظر قرار گرفته و سعی شده مشکلاتی که در روابط درون خانوادگی نوجوان مجرم قابل رؤیت نیست آشکار شود اصولاً برای پیشگیری از فروپاشی خانواده شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد خانواده نقش مهمی در تدوین برنامه ها و سیاستها برای پیش گیری از افزایش جرم نوجوانان خواهد داشت.

اهداف تحقیق

1- بررسی میزان بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان شهرستان دره شهر در سال 1389

2- بررسی عوامل مؤثر بر بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان شهرستان دره شهر در سال 1389

فرضیات تحقیق

1- بین میزان رابطه با دوستان بزهکار و بزهکاری رابطه وجود دارد.

2- بین محل زندگی و گرایش به بزهکاری رابطه وجود دارد.

3- ین میزان صمیمیت با خانواده و گرایش به بزهکاری رابطه وجود دارد.

4- بین میزان اعتماد به پلیس و گرایش به بزهکاری رابطه وجود دارد.

 

5- بین میزان اعتقادات مذهبی و گرایش به بزهکاری رابطه وجود دارد.

6- بین ازهمگسیختگی خانوادگی و گرایش به بزهکاری رابطه وجود دارد.

7- بین زندانی بودن والدین و گرایش به بزهکاری فرزندان رابطه وجود دارد.

سؤالات تحقیق

1- میزان بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان تا چه حد است؟

2- انواع بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان کدامند؟

3- چه عواملی بر بزهکاری و انواع آن مؤثر است؟

چارچوب نظری

تاکنون هیچ نظریه واحدی نتوانسته تأثیر متغیرهای مستقل فردی و اجتماعی را بر فرد مجرم تبیین کند. دو نظریه که بیشتر از همه به آنها توجه شده است یکی نظریه کنترل اجتماعی امیل دورکیم است که هیرشی آن را با مسأله جرم تطبیق داده و دیگری نظریه پیوندهای افتراقی است که در اصل ساترلند و کرسی مطرح کرده اند و بعدها اصلاحاتی در آن صورت گرفته است. نظریه تلفیقی مورد نظر ما از ترکیب این نظریه حاصل شده است برای بیان اصول این نظریه ابتدا خلاصه ای از دو نظریه فوق را بیان می کنیم (مشکانی، 1381: 9).

به عقیده هیرشی بزهکاری به عنوان یک مسأله اجتماعی باید در عرصه خانواده، محله، مدرسه، همسالان و سایر ارگانها و مؤسسات اجتماعی که نوجوان به نوعی در آنها عضویت دارد. هیرشی معتقد است که بزهکاری وقتی اتفاق می افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شود یا به طور کلی از بین بروند. این قیود را تحت چهار مفهوم کلی خلاصه می شود.

وابستگی : حساسيتی است که شخص نسبت به عقايد ديگران دربارة خود نشان مي‌دهد، در حقيقت يک نوع قيد و بند اخلاقی است که فرد را ملزم به رعايت هنجار های اجتماعی مي‌کند. اين وابستگی را هيرشی همپايه وجدان و يا مَنِ برتر مي‌داند.

تعهد : ميزان مخاطره ای است که فرد در تخلف از رفتارهای قراردادی اجتماع مي‌کند. بدين معنی فردی که خود را نسبت به قيود اجتماعی متعهد مي‌داند از قبول اين مخاطرات پرهيز مي‌کند. اگر وابستگی را همپای وجدان بدانيم، تعهد همپاية عقل سليم يا خود است.

درگير بودن : ميزان مشغوليت فرد در فعاليت ها مختلف است، که باعث مي‌شود او وقت برای انجام کار خلاف نداشته باشد. مثل درگير شدن در سرگرمی های مدرسه، خانه و اشتغال به فعاليت های فوق برنامه.

باورها : ميزان اعتباریست که فرد برای هنجار های قراردادی اجتماع قایل است، در حالی که مي‌تواند طبق ميل خود از آنها تخلف کند، ولی به آن ها پايبند باقی مي‌ماند، مانند باور به نيکوکاری، حسن شهرت و... در يک آزمون نظری در نظرية کنترل اجتماعی هيرشی، اطلاعات از طريق پرسشنامه از 724 دانش آموز در چهار دبيرستان و سه مرکز اصلاح و تربيت به دست آمد. نتيجه حاكي از اين بود که نظر هيرشی وقتی برآورده مي‌شود که متغير دوستان بزهکار در تحليل وارد شود. يافته های اين پژوهش بيشتر با نظریة پيوند افتراقی، سازگار بودند تا با نظریة اصلی هيرشی در باره علل بزهکاری. (همان منبع، 1381: 10)

پیشینه تجربی

در مورد جرم و بزهکاری تحقیقات زیادی صورت گرفته است که نشان دهندة رشد این معضل در بین افراد جوامع مختلف می باشد که به بعضی از آنها اشاره    می شود.

در تحقیقی که توسط آقای حسینی نثار انجام گرفته است طبق گزارش سازمان زندانیان ایران نشان می دهد که تعداد افراد زیر 18 ساله که در خرداد ماه 76، 77 و 78 دستگیر شده اند و به زندان یا کانون های اصلاح و تربیت تحویل گردیده اند به این ترتیب هستند: در خرداد 76 جمعاً 3722 نفر زیر 18 سال دستگیر شدند که 7 درصد آنان دختر بودند. در سال 77 افراد دستگیر شدة زیر 18 سال 3894 نفر بود و در سال 78 این رقم 2521 نفر بوده است(http//: www. Hghooghdanan. com).

توران روزبهانی در تحقیقی به بررسی رابطه بین خانواده و بزهکاری نوجوان پرداخته است نتایج تحقیق نشان می دهد که نوجوانان زیر 18 سال که از خانه گریخته اند و به اعمال بزه پرداخته اند در این پژوهش نوجوانی مورد تحقیق قرار گرفته اند که 70 درصد این افراد در سن و مقطع تحصیلی راهنمایی قرار دارند در اثر کودک و طلاق به آثار مخرب طلاق بر روی کودکان و عوامل و اثرات این پدیده را محرک انحراف کودکان قرار داده می پردازد،می دانیم که وضع نابسامان خانواده موجب می شود که کودک یا نوجوان اوقات بسیاری را با دوستان بیرون از خانه بگذراند سپس این دو عامل یعنی گسستگی خانواده و دوستان ناباب احتمالاً اثر همدیگر را خنثی می کنند. مطالعات طولی نشان داد که 39% پسرهایی که پدران جنایتکار داشته اند بزهکار شده اند در حالی که 16% آنهایی که پدرانشان هیچگونه سابقه جنایی نداشته اند بزهکار شده اند. سرانجام اینکه از هم پاشیدگی خانواده ها و میزان وقوع بالای بزهکاری با هم ارتباط دارند. البته در عین حال مطلعات نشان می دهد که احتمال بزهکاری نوجوانان در خانواده هایی که از هم پاشیده نیستند ولی خصومت متقابل، بی اعتنایی و بی احساسی بین اعضای آن وجود دارد بیشتر است تا در خانواده هایی که از هم پاشیده اند و محبت متقابل و حمایت به هم پیوستگی بین اعضای آنها حاکم است(روزبهانی،1388).

روش تحقیق:

دراین تحقیق از روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه برای بدست آوردن نتایج استفاده شد.

جامعه آماری:

نوجوانان و جوانان شهرستان دره شهر در سال 1389 می باشد.

حجم نمونه:

حجم نمونه این تحقیق 134 نفر از نوجوانان و جوانان شهرستان دره شهر که از طریق جدول مورگان انتخاب شده است

روش نمونه گیری:

در این تحقیق روش نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده انجام شده است.

شیوه گردآوری اطلاعات:

به وسیله پرسشنامه داده های جمع آوری شده و سپس به کمک نرم افزار Spss با ورژن 16 در قسمت آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نتایج تحقیق

خانواده اولین نهادی است که کودک در آن رشد می کند و تربیت می شود اگر وقفه ای در کار این نهاد ایجاد شود می تواند ضربه سهمگین و غیر قابل جبران به پیکر این نهاد ارزشمند وارد کند. محیط خانواده محیطی است که کودک یا نوجوان و جوان در آن احساس آرامش می کند. پناهگاهی برای ترسها و تشویشهایش است. اگر این محیط آرامش بخش به محیطی ناامن تبدیل شود می تواند اثرات مخربی بر روح و روان کودک داشته باشد.

خانواده و افراد ان می تواند کودک یا نوجوان و جوان را به نقطه تعالی برسانند یا او را به انحراف بکشانند. در این تحقیق طبق نتایج آمار توصیفی بدست آمده میانگین جرم 13/2 نزدیک به خیلی کم ، میانگین صمیمیت با خانواده برابر با 51/4 نزدیک به زیاد ، میانگین پایبندی مذهبی برابر با 68/4 نزدیک به زیاد ، و میانگین عزت نفس پاسخگویان برابر با 42/4 نزدیک به تا حدودی می باشد میانگین سن پاسخگویان 27 سال، 4/72 درصد در شهر متولد شده اند و 8/25 درصد هم در روستا، 7/73 درصد والدین پاسخگویان با هم زندگی می کنند و 3/26 درصد هم والدین آنها از هم جدا شده اند که 3/33 درصد آنهایی که جدا شده اند ازدواج مجدد داشته اند و 7/66 درصد هم ازدواج مجدد نداشته اند، 6/72 درصد پاسخگویان در شهر زندگی می کنند و 4/27 درصد هم در روستا زندگی می کنند.

آمار استنباطی

فرضیه اول :هر چه میزان احترام به قانون کمتر باشد میزان جرم بیشتر است.

برای آزمون این فرضیه از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد و با توجه به داده های جدول ذیل مشخص گردید که فرضیه معنی دار است  که این معنی داری در سطح 01/0 (001/0= Sig) با شدت و جهت منفی می باشد یعنی هر چه میزان احترام به قانون کمتر باشد پس میزان جرم بیشتر است.

جدول 1-2-4 فرضیه: هر چه میزان احترام به قانون کمتر باشد میزان جرم بیشتر است.

میزان جرم

احترام به قانون

 

 

 

(**) 1384-

000/2

Correlation Coefficient

احترام به قانون

Spearman's rho

 

002

 

(tailed -2) .Sig

38

130

N

000/2

(**)1384-

Correlation Coefficient

میزان جرم

 

002

(tailed-2) .Sig

38

38

N

                         

فرضیه دوم: هرچه مفید بودن پلیس برای جامعه کمتر باشد میزان جرم بیشتر است.

برای آزمون این فرضیه از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد و با توجه به داده های جدول ذیل مشخص گردید که فرضیه معنی دار است  که این معنی داری در سطح (001/0 = Sig) با شدت و جهت منفی می باشد یعنی هر چه پلیس برای جامعه کمتر مفید باشد پس میزان جرم بیشتر است.

جدول2-2-4 فرضیه: هرچه مفید بودن پلیس برای جامعه کمتر باشد میزان جرم بیشتر است.

میزان جرم

مفید بودن پلیس

 

 

 

(**) 1442-

000/2

Correlation Coefficient

مفید بودن پلیس

Spearman's rho

 

002

 

(tailed -2) .Sig

38

128

N

000/2

(**)1442-

Correlation Coefficient

میزان جرم

 

002

(tailed-2) .Sig

38

38

N

                                      

فرضیه سوم: هر چه رابطه با دوستان مجرم بیشتر باشد میزان جرم بیشتر است.

برای آزمون این فرضیه از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد و با توجه به داده های جدول ذیل مشخص گردید که فرضیه معنی دار است  که این معنی داری در سطح 01/0 (000/0 = Sig) با شدت و جهت مثبت می باشد یعنی هر چه رابطه با دوستان مجرم بیشتر باشد پس از میزان جرم بیشتر است.

جدول 3-2-4 فرضیه: هر چه رابطه با دوستان مجرم بیشتر باشد میزان جرم بیشتر است.

میزان جرم

رابطه با دوستان مجرم

 

 

 

(**) 1788

000/2

Correlation Coefficient

رابطه با دوستان مجرم

Spearman's rho

 

000

 

(tailed -2) .Sig

38

130

N

000/2

(**) 1788

Correlation Coefficient

میزان جرم

 

000

(tailed-2) .Sig

38

38

N

                         

فرضیه چهارم: هر چه زندگی در محله ای که بیشتر به محله خلافکاران مشهور باشد میزان جرم بیشتر است.

برای آزمون این فرضیه از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد و با توجه به داده های جدول ذیل مشخص گردید که فرضیه معنی دار است  که این معنی داری در سطح 05/0 (014/0 = Sig) با شدت و جهت مثبت می باشد یعنی هر چه زندگی در محله ای که بیشتر به محله خلافکاران مشهور باشد پس میزان جرم بیشتر است.

 

 

 

جدول 4-2-4 فرضیه: هر چه زندگی در محله ای که بیشتر به محله خلافکاران مشهور باشد میزان جرم بیشتر است.

میزان جرم

محله خلافکاران

 

 

 

(*) 1104

000/2

Correlation Coefficient

محله خلافکاران

Spearman's rho

 

028

 

(tailed -2) .Sig

38

130

N

000/3

(**) 1104

Correlation Coefficient

میزان جرم

 

028

(tailed-2) .Sig

38

38

N

 

فرضیه پنجم: هر چه صمیمیت با خانواده کمتر باشد میزان جرم بیشتر است.

برای آزمون این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد و با توجه به داده های جدول ذیل مشخص گردید که فرضیه معنی دار است  که این معنی داری در سطح 01/0 (001/0 = Sig) با شدت و جهت منفی می باشد یعنی هر چه صمیمیت با خانواده کمتر باشد پس میزان جرم بیشتر است.

جدول 5-2-4 فرضیه: هر چه صمیمیت با خانواده کمتر باشد میزان جرم بیشتر است.

میزان جرم

صمیمیت با خانواده

 

 

(**)1380-

2

Pearson Correlation

صمیمیت با خانواده

002

 

(tailed -2) .Sig

38

132

N

2

(**)1380-

Pearson Correlation

میزان جرم

 

002

(tailed -2) .Sig

38

38

N

                         

 

 

 

فرضیه ششم:هر چه پایبندی مذهبی کمتر باشد میزان جرم بیشتر است.

برای آزمون این فرضیه از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد و با توجه به داده های جدول ذیل مشخص گردید که فرضیه معنی دار است  که این معنی داری در سطح 01/0 (001/0 = Sig) با شدت و جهت منفی می باشد یعنی هر چه پایبندی مذهبی کمتر باشد پس میزان جرم بیشتر است.

 

جدول 6-2-4 فرضیه: هر چه پایبندی مذهبی کمتر باشد میزان جرم بیشتر است.

میزان جرم

پایبندی مذهبی

 

 

(**)1400-

2

Pearson Correlation

پایبندی مذهبی

002

 

(tailed -2) .Sig

38

130

N

2

(**)1400-

Pearson Correlation

میزان جرم

 

002

(tailed -2) .Sig

38

38

N

                         

 


 

معایب تحقیق

عدم همکاری برخی از پاسخگویان در جواب دادن به سوالات

عدم همکاری نهادها و سازمانها در جهت انجام هر چه بهتر تحقیق و دسترسی به جامعه آماری

 کمبود منابع جهت انجام پژوهش 

تعداد زیاد سوالات که موجب خستگی و بی انگیزگی برخی از پاسخگویان گردید

ضعف فرهنگ تحقیقاتی در جامعه مورد پژوهش

عدم حمایت مالی پژوهش باعث کندی مراحل تحقیق گردید

پیشنهادات:

با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق به این نتیجه می رسیم که در این موضوع که اگر زمینه های لازم برای نوجوانان و جوانان در خانواده و بیرون از آن برای آنها مهیا باشد و والدین میزان صمیمیت خود را با فرزندان خود را بیشتر کنند احتمالاً میزان جرم آنها نیز کمتر خواهد شد، اگر در بین افراد خانواده بخصوص نوجوانان و جوانان میزان مصرف مواد مخدر کمتر شود میزان ارتکاب جرم نیز به زیادی کاهش می یابد، اگر والدین به فرزندان خود احترام به قانون و مجریان آنها را آموزش دهند نیز در این زمینه می توان امیدوار بود که از میزان جرم کاهش پیدا می کند، اگر افراد جامعه نیروی انتظامی و بخصوص پلیس را برای جامعه مفید بدانند از میزان جرم انجام شده کاسته می شود، اگر خانواده ها کنترل لازم را برای دوست یابی نوجوانان و جوانان داشته باشند میزان ارتکاب جرم کم می شود، و اگر از رابطه های نامشروع با دوستان ناباب جلوگیری شود معمولاً می توان امیدوار بود که دیگر کمتر این نسل از افراد به طرف کارهای خلاف کشیده می شوند، خانواده ها باید محله ای را برای زندگی انتخاب کنند که هیچ خلافکاری در آنجا زندگی نکند چون زندگی آنها در این محله ها باعث می شود که فرزندان آنها به سوی این عمل خلاف کشیده شوند. به امید روزی که هیچ گونه خلاف و هیچ فرد خلافکاری در جامعه ما وجود نداشته باشد. در نهایت پیشنهاد می شود به عنوان یک موضوع جداگانه می توان هر کدام از این عوامل که در بزه معنی دار شده است به عنوان یک موضوع کار کرد و به طور عمقی هر متغیر در رابطه با بزه سنجید.


منابع و مأخذ

1- احمدی، احمد، (1368)، روانشناسی نوجوانان و جوانان، اصفهانی: انتشارات مشعل.

2- بهرامی، مهدی، (1387)، بررسی میزان جرم در بین جوانان شهرستان گیلانغرب، پایان نامه کارشناسی دانشگاه مرکز گیلانغرب.

3- سخاوت، جعفر، (1374)، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی- تهران چاپ 1374 و چاپ پنجم خرداد 1379.

4- سلمانی، مریم، (1386)، بررسی میزان جرم در بین جوانان شهرستان اسلام آباد غرب، پایان نامه کارشناسی دانشگاه مرکز گیلانغرب.

5- صحرایی ماژین، شیرزاد، (1386)، علل و عوامل مؤثر بر جرم «سرقت» در استان خوزستان، پایان نامه کارشناسی دانشگاه مرکز گیلانغرب.

6- منوچهریان، مهرانگیز، (1344)، چرا اطفال ناسازگار می شوند، تهران: مؤسسه عالی حسابداری.

7- مشکانی محمد رضا، زهرا سادات، (1381)، مجله جامعه شناسی ایران، تأثیر عوامل درونی و بیرونی خانواده بر بزهکاری نوجوانان، دوره چهارم شماره 2.

منابع اینترنتی

http//: Www.Mehr.com                                

http//: Www.Hoghooghdanan.com                                                                       

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آذر ۱۳۹۰ساعت 14:59  توسط علی هواسی  |